FANDOM


We are victorious is a Japanese song for the Japanese dub of All Heroes United.


Lyrics Kushida: Omae to wa ni cosmos hana wo Mizuki: Hana seigi to mitomi Sasaki: Kimi o tatakae zo mi te Miyauchi: Uchuu kagayake VICTORY Shimon: Ore no hiro senshi no tamashii Takahashi: Nan Da? kokoro ai te Kageyama: Faiya hitotsu moete iru sute aru V6: Shiruka ni (shiruka ni) kokoro wo (kokoro wo) Horie: Tamashii no kagayake


<Chorus> All (+ Young Fresh): WE ARE VICTORIOUS Goruden senshi Tamashi no kokoro ai te iru Kokoro shinjite bokura no! Ima dokomademo ai...Animetal (AMI): Ai te iru ka moeru dai yo Animetal (AMII): Shinjitsu wo mitomi Animetal (AMIII): Kimi o tatakau zo kai te Animetal (AMIV): Galaxy no powaa VICTORY Animetal (AMV): Ore wa hiro saigo no mite Animetal (AMVI): Nan Da? sinjitsu ai te Animetal (AMVII): Ka no moeru koete iru sute aru Animetal Lady (ALMI): Shiwaza ni (shiwaza ni) shall we dance (shall we dance) Animetal Lady (ALMII): Tamashii wo kagayake


<Chorus> All: WE ARE VICTORIOUS Goruden senshi Tamashi no kokoro ai te iru Kokoro shinjite bokura no! Ima dokomademo ai...


Endoh: Haru Ni (haru ni) Papillon (papillon) MIO: Tamashi yo kagayake... kagayake!


All: WE ARE VICTORIOUS Goruden Senshi Dream: Tamashi no kokoro ai te iru Ambience: Kokoro sinjite bokura no! All: Ima dokomademo ai... WE ARE VICTORIOUS Goruden senshi Tamashi no kokoro ai te iru Kokoro sinjite vokura no! Ima dokomademo ai... Made mo ai... Ai.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.